Arbeider

Skulpturene mine består av ulike materialer som både er tilknyttet natur og arkitektur og satt sammen med gjenstander jeg finner fra dagliglivet. Dobbeltheten mellom det konkrete og det abstrakte ligger i bunnen av kunstnerskapet. Hvert arbeid har en historie knyttet til seg, hvor historien kanskje ikke er åpenbar for andre en meg selv, men at betrakteren fornemmer en stemning av uro og skjørhet.