Konstruksjon

Materialer: Metallkonstruksjon, grener, metall, akrylmasse.