Huset på klippen

Materialer: Minatyrhus, bord, tråd, stein. Mål: 75 x 55 x 45cm.